เศรษฐกิจ

ประเภทของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายประเภทสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์การสถาบัน สำหรับการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งเป็นประเภทสำคัญสำคัญได้ดังนี้คือ

การวิจัยประชามติ Public Opinion Research

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์การวิจัยประชามติประกอบด้วยการสำรวจภาพลักษณ์ การวิจัยแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจและการสำรวจด้านประสิทธิผล การวิจัยมติหรือความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ว่า ประชาชนคิด*ะไรและคิด*ย่างไรกับองค์กรสถาบันและทำไมจึงมีความคิดเห็นอย่างนั้น เช่น การวิจัยทัศนคติที่ประชาชนมีต่อนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันหรือการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานลูกจ้าง กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มตัวแทนจำหน่าย กลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียงและกลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สถาบันในการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ

1. การสำรวจภาพลักษณ์ เป็นการสำรวจภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์การสถาบันนั่นเอง ในการสมรสนี้สถาบันจากค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อสถาบันร่วมทางเข้าใจในตัวสถาบันตลอดจนความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง ฉะนั้น การสำรวจภาพลักษณ์จึงเป็นการสำรวจวิจัยเพื่อให้ทราบว่าประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบันดีเพียงไร ทั้งในด้านชื่อเสียงและการดำเนินงานของสถาบันและทางไปสถาบันธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ก็รวมไปถึงการสำรวจให้ทราบถึงความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทด้วย

2. การวิจัยแรงจูงใจเป็นการวิจัยให้ชอบชักว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้ประชาชนมีทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันเช่นนั้น ซึ่งอาจสำเร็จได้ด้วยการสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจัยแรงจูงใจจึงเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทดสอบพันธุ์ต่างๆที่ประชาชนมีต่อสถาบัน

3. การสำรวจด้านประสิทธิผล เป็นการสำรวจวิจัยถึงผลกระทบแห่งประชามติที่มีต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน อันได้แก่การสมรสถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบัน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือช็อกชุมประชามติได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงประชามติขององค์กรสถาบันนั่นเอง การสำรวจด้านประสิทธิผลนี้อาจต้องใช้การสำรวจวิจัยหลายครั้งกล่าวคือ สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะรับข่าวสารและวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์การ จากนั้นจึงจะสำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่องค์การได้มีการรณรงค์ด้านข่าวสารหรือสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้แล้ว นอกจากนี้การสำรวจด้านประสิทธิผลอย่างอาจใช้ได้ในสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่เป็นงานพิเศษเฉพาะได้อีกด้วย เช่นวิจัยถึงประสิทธิผลของการจัดงานฉลองครบรอบปี การเปิดให้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน เป็นต้น

LifeStyle

กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดต้องมีคุรสมบัติดังต่อไปนี้

กล้องวงจรปิดสวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดที่ผมได้นำเสนอไปหลายตอนที่ผ่านมาไม่ทราบว่าถึงตอนนี้มีใครที่คิดจะซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งานกันบ้างแล้วครับ

สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งานผมเองอยากให้ท่านลองสละเวลาอ่านบทความในตอนนี้ก่อนที่จะออกไปหาซื้อกล้องวงจรปิดกันครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาของบทความในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องของ “คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด”

หลายคนอยากรู้ว่ากล้องวงจรปิดที่ดีนั้นมันควรที่จะหรือจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดนั้นเป็นของที่เราไมได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ อย่างน้อยเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่น้ายกว่า 3-5 ปีจึงค่อยเปลี่ยนใหม่ดังนั้นหากซื้อมาผิดหรือได้กล้องวงจรปิดที่มีคุณสมบัติไม่ดี ไม่ตรงตามความต้องการแล้วล่ะก็จะทำให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุครับ

คุณสมบัติของกล้องวงจรปิดที่ดีนั้นอย่างแรกสุดให้เราดูที่สเป็คของตัวเครื่องก่อนครับโดยกล้องวงจรปิดที่ยิ่งมีความละเอียดของภาพมาก็จะยิ่งทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนและหากมันมีระบบอินฟาเรดที่ช่วยในการมองเห็นภาพในยามมิดแล้วกล้องวงจรปิดที่ว่านี้ควรค่าแก่การนำมาใช้งานครับแต่ถึงกระนั้นอาจจะต้องแลกมากับสนนราคาค่าตัวที่แพงอยู่สักหน่อยแต่ถ้าคำนึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมันผมมองว่าคุ้มค่าครับ

กล้องวงจรปิด ซัมซุง คุณภาพดี มีมาตราฐาน

คุณสมบัติข้อต่อมาที่กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดและได้มาตรฐานควรมือก็คือเรื่องของการบังคับและการควบคุมระยะไกลที่เราเรียกว่า Remote Control นั่นเองครับโดยกล้องวงจรปิดเหล่านี้ควรที่จะมีการควบคุมระยะไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในการเรียกดูภาพในขณะที่อยู่นอกบ้านรวมไปถึงควรที่จะมีระบบ Playback ที่สามารถเก็บภาพย้อนหลังเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานได้โดยกล้องวงจรปิดสมัยใหม่นั้นจะมีฟังค์ชั่นในการเก็บข้อมูลย้อนหลังเอาไว้ในระบบ Cloud ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องของเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดไม่พออีกต่อไป

และคุณสมบัติหลักข้อสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ๆ พึงมีก็คือเรื่องของการรับประกันประสิทธิภาพในกล้องวงจรปิดของตนครับเพราะในปัจจุบันนี้มีกล้องวงจรปิดหลายยี่ห้อด้วยกันที่ชูจุดขายในเรื่องการทำประกันทรัพย์สินให้กับกล้องวงจรปิดของตนโดยมีการกล่าวอ้างว่าหากบ้านไหนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดของเขาเมื่อเกิดการโดนโจรกรรมและไม่สามารถจับตัวขโมยได้ทางบริษัทก็จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่เสียหายซึ่งผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ที่ดีครับ

LifeStyle

การผ่าตัดเสริมหน้าอก

การเสริมหน้าอกด้วยการผ่าตัดวิธีนี้เป็นวิธีที่เจ็บที่สุด และเสี่ยงที่สุดด้วย แต่ก็ยังคงเป็นวิธีที่มีผู้นิยมไม่แพ้วิธีในข้างต้นเช่นกัน และดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่คนทำกันมากที่สุดด้วย การเสริมหน้าอกด้วยวิธีนี้ แพทย์จะใส่วัสดุบางอย่างเข้าไปในหน้าอกของสาวๆ โดยวัสดุที่เป็นที่นิยมใช้มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

เสริมหน้าอก

ถุงน้ำเกลือ โดยถุงน้ำเกลือจะมีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้นนอกเป็นซิลิโคน ส่วนชั้นในเป็นถุงน้ำเกลือที่สามารถเติมน้ำเกลือได้

 • ข้อดีของการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงน้ำเกลือ คือ เราสามารถขยายขนาดของหน้าอกได้ภายหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว ทำได้โดยการเติมน้ำเกลือเพิ่มเข้าไปในถุงน้ำเกลือโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดใหม่
 • ข้อเสียของการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงน้ำเกลือ คือ หน้าอกของสาวๆ อาจมีรอยยับย่น เนื่องจากถุงน้ำเกลือไม่มีความยืดหยุ่น อีกทั้งยังดูไม่เป็นธรรมชาติ บางรายอาจเห็นรูปทรงของถุงน้ำเกลือชัดจนเป็นที่สังเกตได้ ไม่เนียนว่างั้น

ถุงซิลิโคน โดยพื้นผิวของถุงซิลิโคนมีทั้งแบบผิวทราย และผิวเรียบ แบบผิวทรายจะช่วยลดการเกาะตัว การหดรัด ของพังผืดในกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแบบเรียบ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และที่สำคัญคนไข้ไม่จำเป็นต้องนวดหน้าอกบ่อยๆ อำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ดีทีเดียวครับ สำหรับรูปทรงของถุงซิลิโคนที่แพทย์นิยมใช้กันมีอยู่ 2 แบบ คือ

ถุงซิลิโคนแบบทรงกลม แบบนี้เหมาะสำหรับสาวๆ ที่มีเนื้อของเต้านมอยู่บ้าง (ไม่แบนราบ เหมือนทีวีจอแบน)

– ข้อดีของถุงซิลิโคนแบบทรงกลม คือ หากเทียบที่ปริมาณความจุ (ซีซี) เท่ากันกับถุงซิลิโคนแบบหยดน้ำ จะดูใหญ่กว่าเล็กน้อย การผ่าตัดเสร็จเร็วกว่า ทำได้ง่ายกว่า

– ข้อเสียของถุงซิลิโคนแบบทรงกลม คือ ต้องการการดูแลเอาใจใส่หลังการผ่าตัด เช่น คนไข้ต้องทำการนวดเต้านมอย่างสม่ำเสมอ คิดจะทำก็ต้องดูแลครับ

ถุงซิลิโคนแบบหยดน้ำ เป็นที่นิยมไม่แพ้ถุงซิลิโคนแบบทรงกลม เหมาะกับสาวจอแบน หรือ สาวๆ ที่มีเนื้อเต้านมน้อย

– ข้อดีของถุงซิลิโคนแบบหยดน้ำ คือ ทำออกมาแล้ว ดูเป็นธรรมชาติมากๆ อีกทั้งยังไม่ต้องนวดเต้านมหลังจากการผ่าตัดอีกด้วย ก็นับว่าเป็นแบบที่สะดวก และเหมาะกับสาวๆ ที่ไม่ค่อยมีเวลานวดเต้านม

– ข้อเสียของถุงซิลิโคนแบบหยดน้ำ คือ หนุ่มๆ อาจมองที่หน้าอกของคุณมากกว่าการมองหน้า ก็เมื่อของสวยงามมาอยู่ตรงหน้า ใครเล่าจะอดใจไม่ให้มองได้ไหว จริงมะ

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวๆ ที่คิดจะศัลยกรรมเสริมหน้าอกเลือกแล้วละครับว่า จะเสริมหน้าอกแบบไหน อย่างไร แต่แนะนำว่าควรศึกษาหาข้อมูลของแหล่งที่จะทำ รวมทั้งประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือของแพทย์ด้วย เพราะหากทำมาแล้วไม่ดี ไม่ถูกใจ ต้องแก้หลายรอบแบบนี้คงไม่เวอร์คแน่ เสียเงินพอทน เสียนม รับไม่ได้

LifeStyle

ศัลยกรรมปากมีอะไร?

รู้ไว้ จะได้ทำใจทัน

จุดที่ยากที่สุดของการทำศัลยกรรมปากก็คือ การเย็บปากด้านซ้าย ให้เท่ากับปากด้านขวาซึ่งต้องใช้ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญสูงมากๆ อีกทั้งยังต้องพะวงกับการจัดทรงบริเวณตรงกลางปากอีก นับได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากครับ นอกจากนั้นจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง มาดูกัน

 1. แพทย์สอบถามความต้องการของคนไข้ว่าต้องการปากรูปแบบไหน จากนั้นตรวจสอบรูปร่างปาก ลักษณะทางกายภาพส่วนอื่นๆ ของปาก ว่าเหมาะสมหรือไม่
 2. แพทย์ทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าตัด ฉีดยาชา (หรือทายาชา) เฉพาะจุด บางครั้งอาจมีการวางยาสลบด้วยนะ อันนี้แล้วแต่แพทย์นะ
 3. เริ่มทำการผ่าตัดโดยใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง โดยแพทย์จะทำการกรีดริมฝีปากด้านในตามแนวยาว จากนั้นแพทย์จะตัดเนื้อริมฝีปากบางส่วนออก จากนั้นทำการเย็บแผลกลับที่เดิม ซึ่งเป็นเทคนิคของแพทย์แต่ละท่านครับ (ทรงปากจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงขั้นตอนการเย็บจัดทรงนี้แหละ)

ศัลยกรรมปาก

ดูแลตัวเองหลังผ่าตัดทำไง? ใครช่วยบอกที

 • บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากแทนการแปรงฟันในช่วง 3 – 7 วันแรกครับ
 • ต้องทำหน้าเฉยๆ ไม่ฉีกยิ้มมากเกินไป สัก 1 – 2 อาทิตย์
 • ไม่เล่นแผลนะ เด็กดี (บางท่านชอบเอาลิ้นไปเลีย ไปดุน)
 • อย่าซน ดึงไหมเล่น ก่อนวันเอาไหมออก ไม่งั้นปากเละไม่รู้ด้วยนะเอ้า
 • ไม่กินของรสจัด เช่น ส้มตำ ลาบ น้ำตก อะไรที่มันเผ็ด ร้อน เค็ม งดก่อนนะ
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ (รู้ไหมว่ามันทำให้แผลหายช้าอะ)
 • พยายามนอนให้หัวสูงกว่าตัวเข้าไว้ เพราะไม่งั้นเลือดคั่ง ปากบวม ไม่รู้ด้วยนะ

คำแนะนำหลังศัลยกรรมปาก ถ้าอยากสวยต้องครบสูตร

 • หลังจากตัดไหมแล้ว ในช่วงแรกสาวๆ อาจต้องทาลิปสติกเพื่อปกปิด ร่องรอยแห่งความงามก่อนนะครับ
 • พยายามนวดปาก (3 – 6 เดือนแรก) เพื่อให้เนื้อเยื่อต่างๆ เข้าที่เข้าทาง และเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วย
 • นวดปากด้วยยาแก้แผลเป็น อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาด (คงไม่ดีแน่ ถ้าปากสวย แต่มีรอย “แผลเก่า” เอาไว้ให้ไอ้ขวัญเห็น)
 • หากเจ็บปากผิดปกติ มีหนอง แผลเปื่อยพุพอง ปากบวมตึง รีบไปพบแพทย์ทันที อย่ารีรอ

ผลข้างเคียง เอียงหูมา อยากบอกว่า มันน่าสนใจ

 • ปากผิดรูป บิดเบี้ยว เอียงไม่เท่ากัน อันนี้ส่วนหนึ่งมาจากฝีมือ และความเชี่ยวชาญของแพทย์ไม่พอครับ ไม่มีการเผื่อเหลือ เผื่อขาด หรือเผื่อมากไป แนะนำให้กลับไปแก้ไขด่วนครับ
 • ปากชาไม่มีความรู้สึก อันนี้เรื่องใหญ่ เพราะมันกระทบต่อระบบประสาทการรับรู้ภายในปาก หากสาวๆ เกิดอาการแบบนี้ รีบไปพบแพทย์ก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ
 • ปากปิดไม่สนิท (เหมือนกับเราเผยอปากตลอดเวลา) อันนี้บางท่านอาจยอมรับได้ (บอกว่าเซ็กซี่ดี) แต่ข้อเสียของมันก็คือ คุณจะได้รับเชื้อโรค ฝุ่น และอะไรต่อมิอะไรเข้ามาทางปากมากขึ้นนะ (ก็เล่นเผยอปากตลอดเวลาขนาดนั้น มันจะเซ็กซี่ไปไหน)
 • ปากตก เราต้องการทำศัลยกรรมปากให้สวย เชิด เริ่ด เรียว เฉี่ยว โดน แต่ทำออกมาแล้วปากตก ก็คงต้องมีตบปากหมอกันบ้างแล้วหละคราวนี้ อย่าปล่อยให้เนิ่นนาน เพราะการมีปากตกจะทำให้หน้าสาวๆ เศร้าลงอย่างเห็นได้ชัด มันจะขัดลาภ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
 • ปากมีรอยแผลเป็น ถ้ามีน้อยพอรับได้ สามารถทาลิปสติกปกปิดความชั่วร้ายได้ แต่หากมันเห็นชัดเจนจนหน้าเกลียด แพทย์อย่างเดียวที่จะช่วยได้ครับ

ตอนนี้สาวๆ คนไหนที่กำลังอยากจะทำศัลยกรรมปาก คงจะตัดสินใจได้แล้วละนะว่าจะศัลยกรรมรูปทรงปากแบบไหน นอกจากนั้นควรเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเงินไว้ให้พร้อมด้วย อย่างไรก็ดี ขึ้นชื่อว่าการศัลยกรรม ผ่านู่นเติมนี่ ย่อมมีความเสี่ยงกับร่างกายอยู่แล้ว พยายามศึกษาข้อมูลให้ดี เลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแล้วละครับ

LifeStyle

สวัสดีผู้รักสวยรักงามทุกท่านครับเมื่อพูดถึงรายการเกมโชว์ที่มีจุดขายในเรื่องของน้ำหนักตัวที่จากเดิมเคยอ้วนมากๆ จนกระทั่งออกรายการและลดลงมาได้สำเร็จแล้วแล้วเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้ตจักรายการเกมโชว์อย่าง Dance Your Fat Off หรือแปลเป็นไทยว่าเต้นเปลี่ยนชีวิตกันอย่างแน่นอนซึ่งผมเองก็เป็นแฟนรายการนี้ด้วยเช่นกันครับ

ถึงแม้ว่ารายการ Dance Your Fat Off นั้นจะเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายต่อหลายคนลุกขึ้นมาสู้ เต้น เพื่ออกกำลังกายก็ตามแต่สำหรับผมแล้วนั้นผมมองว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่ทำได้เพราะผมเองก็เคยทำตามที่ทางรายการเขาแนะนำแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ช่วยผมได้นั้นก็คือการดูดไขมันต้นขาหาใช่การเต้นอย่างในรายการไม่

dance yout fat off

เมื่อพูดถึงการดูดไขมันต้นขาแล้วหลายคนที่ไม่เคยทำอาจจะบอกว่ามันฟังดูน่าหวาดเสียวจังเหมือนกับการดูดเอาอะไรในร่างกายออกไปซึ่งในความเป็นจริงมันก็คือวิธีการแบบนั้นนั่นแหละครับแต่การดูดออกไปนั้นเขาใช้เพียงแค่เข็มเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตแบบภาพที่เราวาดฝันหรือมโนกันเองไว้ซึ่งถ้าหากใครที่มีประสบการณ์ในการดูดไขมันมาบ้างแล้วก็คงจะพอทราบดีครับว่าเข็มมันนั้นไม่ใหญ่มาก

กลับมาถึงเรื่องของการดูดไขมันต้นขาของผมกันต่อ!

ในระหว่างเข้าคอร์สดูไขมันนั้นผมเองก็ได้มีโอกาสถามข้อสงสัยผมเกี่ยวกับรายการ Dance Your Fat Off จากกผู้รู้ซึ่งก็คือหมอผู้ดูดไขมันผมนั่นเองโดยผมนั้นได้ถามหมอว่าการเต้นนั้นมันสามารถทให้ลดๆได้จริงหรือซึ่งหมอเองก็บอกครับว่ามันสามารถลดได้จริงเพราะการเต้นนั้นก็คือการออกกำลังกายแบบหนึ่งเหมือนกับการที่เราเข้าฟิตเนสนั่นแหละครับหากเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่กระบวนการหนึ่งในการทำให้น้ำหนักลดและไขมันหายไปซึ่งต้องใช้ควบคู่กันกับวิธีอื่นๆ ด้วยจึงจะได้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรซึ่งหากอยากลดน้ำหนักให้ไขมันออกจากร่างกายเราโดยไวแล้วล่ะก็ใช้วิธีการดูดไขมันต้นขาก่อนเป็นเบื้องต้นดีที่สุดซึ่งเมื่อนำไขมันส่วนที่เราไม่ต้องการออกจากตัวแล้วทีนี้เราก็จะใช้วิธีควบคุมไขมันจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในร่างกายของเราซึ่งดูง่ายกว่าเห็นๆ ซึ่งผมมองแล้วก็เห็นว่าจริงและถูกต้องทุกประการครับ

ดังนั้นจึงอยากฝากบอกทุกท่านที่ดูรายการ Dance Your Fat Off ว่ารายการนี้เป็นรายการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราที่จะสลัดไขมันส่วนเกินออกไปจากชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่ทำตามแล้วจะได้ผลทั้งหมดครับ

เศรษฐกิจ

การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หาทุน

รณรงค์หาทุนการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือองค์การสาธารณกุศลเพื่อรณรงค์หาทุนมีหลักสำคัญสำคัญดังนี้คือ

 1. แถลงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ สาเหตุความเป็นมาหรือเหตุผลความจำเป็นในการรณรงค์หาทุนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งน่าเชื่อถือเลื่อมใส  ซึ่งย่อมจะต้องอาศัยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนด้วย
 2. เผยแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือและสื่อต่างๆเช่น สื่อมวลชน สิ่งตีพิมพ์ ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
 3. ในกรณีที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาช่วยก็ใช้วิธีเชิญชวนเลือกแรงดึงดูดความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน
 4. ใช้สื่อบุคคลเข้าร่วมด้วย เส้น การกระจายเข้าสู่กลุ่มผู้นำความคิดเห็นหรือการแพร่กระจายข่าวจากปากต่อปาก
 5. จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษแสดงถึงผลงานกิจกรรมขององค์การ
 6. ก่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆและวางแผนการดำเนินงานและใช้สื่อต่างๆอย่างรอบคอบและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. จะต้องมีการประเมินผลในแต่ละโครงการทำโครงการระยะสั้นและระยะยาว

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุน

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุนที่สำคัญอาจใช้ได้ดังนี้คือ

 1. การขายดวงตราที่ระลึก เช่น  ดวงตราต่างๆ รูปล็อค สติ๊กเกอร์ ลูกโป่งสวรรค์ พวงกุญแจ เข็มขัด ธง เหรียญ เป็นต้น
 2. การส่งจดหมายเชิญชวน  คือการส่งจดหมายเชิญชวนถึงตัวบุคคลโดยตรง เช่น ส่งไปยังบุคคลชั้นนำ เศรษฐี  หรือผู้ที่ชอบบริจาคเพื่อการกุศลและกลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. หนังสือพิมพ์ ด้วยการลงข่าวเผยแพร่หรือโรงพักติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. โทรทัศน์ ด้วยวิธีการจัดรายการพิเศษมีการฉายสไลด์สม่ำเสมอและการจัดรายการในช่วงระยะยาวนาน เช่น การจัดรายการสมทบทุนบริจาคสำหรับรายการบันเทิงในวันสุดสัปดาห์ เปิดรับบริจาคทั้งที่ห้องส่งสถานีและทางโทรศัพท์เป็นต้น
 5. การออกเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครออกเรี่ยไรหรือรับบริจาคตามบ้านเรือนอย่างเป็นระเบียบ
 6. ภาพยนตร์ ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเก็บเงินบำรุงองค์การ
 7. รับบริจาคตามโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพต่างๆ ขอความร่วมมือโรงภาพยนตร์ฉายสไลด์ก่อนฉายภาพยนตร์ เมื่อใช้เสร็จให้อาสาสมัครออกเดินตามแถวที่นั่งรับบริจาคจากผู้ชมภาพยนตร์
 8. รับบริจาคตามธนาคารอาจขอความร่วมมือให้สะอาดเสมอบริจาคเงินช่วยเหลือองค์การผ่านธนาคารหรือบริจาคผ่านเข้าบัญชีมูลนิธิก็ได้
 9. กล่องรับบริจาค วางกล่องรับบริจาคไว้ตามที่ชุมชนที่ ไว้วางใจได้หรือตามเคาน์เตอร์ของธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเป็นต้น
 10. จัดงานพิเศษ ได้แก่ งานนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษ  งานบอลต่างๆ งานออกร้านขายของ แล้วนำเงินบำรุงเข้าวงการ เช่น งานกาชาดที่สวนอัมพร เป็นต้น
 11. สลากรางวัล ออกสลากรางวัลการกุศล ถ้าถูกได้รับรางวัลเงินสดหรือรถยนต์หรือทองคำแท่งถ้าไม่ถูกก็นำเงินเข้าบำรุงการกุศล เช่น สลากกาชาด สลากคุ้มเกล้า เป็นต้น
 12. สิ่งพิมพ์ ใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น  จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว วารสารของสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน

โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนว่าชุมชนนั้นมีขนาดเพียงไรขนาดใหญ่หรือเล็กรวมทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆด้วยตลอดจนขึ้นอยู่กับทรัพยากรและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่จะให้ความสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำคัญของโครงการชุมชนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

 • เพื่อบอกกล่าวชี้แจงเรื่องราวของสารขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ เช่น นโยบายการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการช่วยเหลืออำนวยประโยชน์ต่อชุมชนขององค์การ
 • เพื่อชี้แจงและโต้ตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในชุมชน ซึ่งอาจจะวิพากษ์วิจารณ์องค์การด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจได้รับข่าวสารเพื่อบอกเล่าอย่างผิดผิดในเรื่องราวขององค์การ
 • เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์การที่มีต่อชุมชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้นๆ
 • เพื่อค้นหา และสดับตรับฟังดูว่า ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นหรือพูดคุยถึงนโยบายและการดำเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง
 • เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนและโฆษณาเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นที่สนใจแกบรรดานักท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุน กล่าวคือมีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยว มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในชุมชนนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเชิญให้บรรดาผู้นำเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหารขององค์การและการนำเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือการดำเนินงานขององค์การ
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอันได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย ในชุมชนนั้น เช่น การบริจาคเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น
 • เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน เช่น การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล กาชาดจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพอนามัยของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ เพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ และความเพียรของชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา เกมส์การบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การสถาบันอื่นในชุมชนเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • เพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองดี แสดงให้เห็นว่าสถาบันธุรกิจแห่งนี้เป็นพลเมืองดีและนายจ้างที่ดี มีการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม